Езиков център „Britannia“

Сертификатни курсове

FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английски език над средното ниво. Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и важно предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се положи в компютърен или хартиен вариант.Можете да проверите резултатите си онлайн около 8 седмици след датата на изпита (за компютърно базираните изпити срокът е около 3 седмици). Една седмица преди вашата изпитна дата ще получите имейл с подробни инструкции как да проверите резултатите си. Сертификати се издават само на успешно положилите изпита кандидати, а изпитният център изпраща на всички, издържали изпита, покани по имейл за мястото и срока за получаване на сертификатите. Поради ценността на сертификатите тяхното получаване става срещу подпис лично от кандидатите или от официалните представители на училищата, извършили блокова регистрация.

Детайли за FCE
Cambridge English: First (FCE) също се нарича First Certificate in English (FCE);

Сфера на признание: академичните и бизнес среди по света;

Валидност: Сертификатът е безсрочен;

Ниво: B2 от Общата Европейска Езикова Рамка;

Групи: до 8 човека;

Продължителност: 100-120 учебни часа;

Местоположение: офис Езиков център “Britannia”

Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Съдържа пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е около 4 часа и 40 минути. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се държи в компютърен или хартиен вариант.

Детайли за CAE

Cambridge English: Advanced (CAE) също се нарича Cambridge Advanced Certificate in English (CAE);

Сфера на признание: академичните и бизнес среди по света;

Валидност: Сертификатът е безсрочен;

Ниво: C1 от Общата Европейска Езикова Рамка;

Групи: до 8 човека;

Продължителност: 100-120 учебни часа;

Местоположение: офис Езиков център “Britannia”

CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета в Кеймбридж. Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка. От 2013г. CPE е с променен формат, като вместо досегашните пет модула, включва четири: четене и употреба на езика (reading and use of English), писане на текст (writing), слушане (listening) и говорене (speaking). Времетраенето на изпита е намалено с два часа, т.е. общата продължителност е по-малко от 4 часа. От 2013г. изпитът може да се положи също и в компютърен вариант.)
Резултатите, които кандидатите получават след успешното полагане и на трите изпита на Кеймбридж, са
A (80–100%),
B (75–79%) и
C (60–70%)

International English Language Testing System (IELTS) е международен тест по английски език. Той е най-подходящ за всички, които искат да учат или работят в страна, където общуването е на английски език. Изпитът е признат от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. IELTS се изисква като доказателство за Вашите езикови умения при емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.
Какво представлява IELTS?
Кандидатите се тестват в 4 компонента: слушане, четене, писане и говорене. Модулите слушане и говорене са еднакви за всички, но четенето и писането се различават в зависимост от целта на вземане на изпита IELTS. Aко желаете да се обучавате или да работите по специалност, където езиковите изисквания са много високи (например в областта на медицината или правото), е необходимо да се явите на Академичния модул на IELTS. Ако кандидатствате за неакадемично обучение, емиграция, или сте се насочили към професия с практически характер, е необходимо да се явите на Общия модул. В този модул се предлагат изпитни текстове, които не съдържат специализирана или академична лексика.
IELTS (Iternational English Language Testing System) се провежда на две нива:
Academic – за кандидатстване в чуждестранни университети
General – за кандидатстване за работа
Изпитът е международно признат и предпочитан при кандидатстване за работа и обучение в Обединеното кралство, Ирландия, САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия, както и Европа. Тестът е подходящ за всички, чиито стремеж е да продължат своето образование в англоговорящите страни по света. Тестът е задължително условие за имиграция в английска Канада (Британска Колумбия), Австралия и/или Нова Зеландия. Тестът е необходимо да се положи от всики лекари, желаещи да се явят на Първа част на теста PLAB, като част от процедурата за признаване на правото им да упражняват медицинската професия във Великобритания; Тестът е изискване и към медицинските сестри, които търсят възможности за професионална реализация на територията на Великобритания и САЩ
Тестът е подходящ за студенти, които желят да продължат образованието си по бакалавърски и магистърски програми в университетите на територията на Великобритания, останалите страни-членки на Европейския съюз, Австралия и САЩ. Тестът IELTS ще Ви помогне да подобрите своите шансове за професионална реализация в редица аспекти.
Ние ви предлагаме изключителни възможности да придобиете професионални и академични квалификации от някои от най-престижните образователни/професионални институции на Великобритания, докато работите в България или просто сте избрали да учите от уюта на своя дом. Независимо от това в каква сфера са професионалните или академичните ви интереси, ние можем да организираме вашия изпит в България. Тези дати са предварително определени за частите Четене, Писане и Слушане. Устната част може да се проведе до 7 дни преди или след останалите компоненти. Компонентите Четене, Писане и Слушане се полагат заедно.Частите Четене и Писане продължават 60 минути, а частта Слушане е около 30 минути. Устната част се провежда отделно и продължава около 15 минути.
Регистрацията приключва 5 седмици преди датата на теста.
Вече се предлага онлайн регистрация.

Детайли за IELTS
IELTS: International English Language Testing System;

Сфера на признание: един от най-изискваните в академичните и бизнес среди по света;

Валидност: 2 години;

Ниво: B1-C1 от Общата Европейска Езикова Рамка;

Групи: до 8 човека;

Продължителност: 80 учебни часа;

Местоположение: офис Езиков център “Britannia”

 

Сертификатни курсове по английски

Защо да се явите на TOEFL:

TOEFL се признава от над 8500 колежа, университета, професионални асоциации, държавни агенции и други институции в над 130 страни по света. Резултат от изпита може да бъде изискан и при кандидатстване за виза за САЩ и Австралия, както и за различни стажове и специализации.
Формат на изпита
Изпитът TOEFL iBT е американски стандартизиран компютърен тест, който оценява уменията Ви да използвате и разбирате английски език на академично ниво. Изпитът се състои от 4 секции: четене, слушане, говорене и писане. Продължителността на целия изпит е приблизително 4 астрономически часа:

Ние знаем, че за Вас е най-важно да повярвате в собствените си възможности, да усетите близостта с чуждия език и да преодолеете страха от срещата с него. Да общувате безпрепятствено с англичанин, германец, испанец, канадец или просто с един съвременен американски роман!? Да откриете красотата на езика, да се почувствате част от безграничния световен бизнес свят и да станете член на модерното динамично време.

Ние от Britannia English SchooL ще Ви подадем ръка да постигнете мечтите си – независимо дали искате да учите в престижен западен университет, да работите извън България, да разширите деловите си контакти, или просто сте любознателни и искате да се докоснете до красотата и мелодиката на чуждото слово. Доверете се на нашия професионализъм! Ние в Britannia English SchooL се стараем да развиваме чуждоезиковите умения на нашите деца и възрастни курсисти в една предразполагаща среда, която прави ученето едновременно приятно и максимално резултатно. Приятелското отношение на преподаватели и курсисти ще Ви помогне още от самото начало да преодолеете задръжките си в общуването с чужденци и да станете по-креативни.

Езиковото обучение при нас е основано на модерна и комуникативна методика, която развива паралелно всички езикови умения (слушане, четене, писане, говорене) и същевременно ангажира вниманието и интереса на всички курсисти. Водещи принципи на нашата работа са задълбочените занимания със слабостите на всеки един курсист, както и провокирането на желание за състезание, за надиграване и себедоказване, които дават резултат за бързото повишаване нивото на групата като цяло и на всеки поотделно.

Нашата мисия е да подготвим учениците си да разбират и общуват свободно на чужд език, да използват знанията си гъвкаво в зависимост от конкретните комуникативни задачи, да се приближават по-бързо до поставените цели и пожеланите мечти и не на последно място – да провокираме тяхното желанието да учат и знаят все повече и повече…