ДА УЧИМ ЗАЕДНО

Фирмено обучение

Управлявате фирма? Повишаването на квалификацията на Вашите служители е наистина важно за Вас?

Фирмените езикови обучения, които Езиков център “Britannia” предлага са отлична възможност да подобрите езиковите компетенции на своите служители, адаптирайки ги към все по-нарастващите изисквания на съвременния бизнес. В глобализирания свят, в който живеем, многоезичието на Вашите сътрудници би Ви донесло още едно конкурентно предимство.

Езиковите обучения могат да бъдат полезни, както за големи международни компании; държавни институции, така и за средни и малки фирми.

Нашите корпоративни програми са съобразени със специфичните особености на Вашия отрасъл и могат да бъдат профилирани спрямо конкретната цел.

Независимо дали целта е придобиване на езикови умения, пряко свързани с професионалното ежедневие или е част от Вашата програма за допълнителни социални придобивки, ние ще помогнем на служителите Ви да подобрят своята езикова квалификация и да израснат личностно и професионално.

Обученията могат да бъдат организирани както в индивидуална, така и в групова форма. Те могат да се провеждат в офис на Езиков център “Britannia” или на работното Ви място.

За повече информация можете да ни изпратите запитване, за да Ви изпратим конкретна оферта.

Нашият професионализъм е гаранция за Вашия успех!