Eзиков център „Britannia“

Обучение с ваучери

От месец април 2017г. Britannia English SchooL започна обучение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.” на Агенция по заетостта. Britannia English SchooL провежда езиково обучение на заети лица със средно образование с ваучери по схема „Ваучери за заети лица“ и след направен входящ тест курсистът се обучава в три поредни нива – от А1 до С2. В разработена програма от 300 учебни часа Britannia English SchooL Ви предлага бърз напредък в областта на граматика и лексика, ефективни езикови практики и съвременно аудио-визуално обучение.
В Britannia English SchooL Ви предлагаме обучение по:
Английски език – А1, А2, В1, В2, C1 и C2 (всяко ниво е по 100уч.ч.)

При нас ще получите

От Вас ще изискваме

Обучение с ваучери английски език