Езиков център „Britannia“

еЗИКОВИ НИВА

Подходящо е за хора, които не са изучавали английски език до момента. Позволява да навлезете плавно в същността на езика. Покриването на това ниво ще Ви даде възможност:

-да четете и разбирате кратки словосъчетания;

-да използвате основен набор от думи и фрази;

-да слушате и долавяте познати думи и изрази;

-да пишете кратки фрази и прости изречения;

-да положите основа на правилното произношение.

Ниво, в което се поставя граматическата и лексикалната основа на Вашите познания по английски език, благодарение на които ще можете да проведете разговор на различни теми от всекидневието. Покриването на ниво А1 ще Ви даде възможност:

-да четете и разбирате кратки текстове;

-да представите и опишете себе си накратко;

-да напишете кратък текст по позната тема;

-да използвате основни граматически времена;

-да задавате и отговоряте на прости въпроси.

Това е нивото, което има за цел да преодолеете неувереността на начинаещия и да започнете постепенно да се изразявате на английски език. Тук не само ще обогатите речниковия си запас, но и ще надградите положените вече основи на своите граматически познания. Покриването на ниво А2 ще Ви даде възможност:

-да използвате доста по-широк набор от изречения или изрази;

-да слушате и разбирате диалози на теми от всекидневието;

-да боравите безпроблемно с основните времена в английския език;

-да водите обичайна комуникация (по телефон, имейл и т.н.);

-да четете с лекота текстове предназначени за нивото.

Това ниво ще Ви даде самочувствие да използвате английския език с лекота. Ще започенете да употребявате по-сложни граматични структури и ще задълбочите своите лексикални познания. Покриването на ниво B1 ще Ви даде възможност:

-да пишете свободно текстове на разнообразна тематика;

-да боравите с все по-голям тематичен речников запас;

-да изразявате своите впечатления, възгледи, настроения;

-да говорите с все по-добро произношение;

-да четете свободно и с удоволствие текстове.

Това е нивото, което ще Ви даде увереност и спокойствие да възприемате и систематизирате информация с разнообразна тематика и от различни източници. Покриването на ниво B2 ще Ви даде възможност:

-да употребявате уместно специфични граматични времена;

-да говорите с ясно, естествено произношение и интонация;

-да слушате и разбирате безпроблемно информация от медиите;

-да се аргументирате убедително по време на дискусия;

-да пишете ясни и подробни текстове, доклади, есета и др.

Това е нивото, при което можете да употребявате езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Покриването на ниво C1 ще Ви даде възможност:

-да използвате лексика, богата на идиоматични изрази и фразеологични глаголи;

-да изразявате себе си на високо издържано граматично ниво;

-да четете и разбирате дълги и сложни текстове, без значение от тематиката;

-да слушате и разбирате с лекота лекции, дискусии, дебати;

-да се аргументирате без затруднение, да пишете есета, доклади и др.

Езикови нива английски език