Обучение с ваучери

Обучение с ваучери

От месец април 2017г. Britannia English SchooL започна обучение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.” на Агенция по заетостта. Britannia English SchooL провежда езиково обучение на заети лица със средно образование с ваучери по схема „Ваучери за заети лица“ и след направен входящ тест курсистът се обучава в три поредни нива – от А1 до С2. В разработена програма от 300 учебни часа Britannia English SchooL Ви предлага бърз напредък в областта на граматика и лексика, ефективни езикови практики и съвременно аудио-визуално обучение.
В Britannia English SchooL Ви предлагаме обучение по:
Английски език – А1, А2, В1, В2, C1 и C2 (всяко ниво е по 100уч.ч.)

При нас ще получите

  • Високо качество на обучение;
  • Входящ тест за определяне Вашето ниво на владеене на английски език
  • Оригинални учебник и учебна тетрадка;
  • График на обучението по чужд език за три поредни нива, общо 300 уч.ч.;
  • Сертификат за завършено езиково ниво.

От Вас ще изискваме

• Да посещавате редовно курса на обучение по чужд език;
• Да идвате с желание и подготвени домашни.

+359 888 170 018

Светлин Видев

britannia@abv.bg