ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

City Pre-school

за 4, 5 и 6-годишни деца в предучилищна възраст

Tя е специално разработена, за да подготви децата от детската градина за „летящ старт” в английския език. Програмата цели да въведе децата плавно в „морето“ от думи и граматика на английския език, ,с произношението и с буквичките в езика. За всяка възраст се работи по отделна програма с видео и игри, като по този начин те неусетно се увличат от езика и се подготвят за сериозната граматика, която им предстои в училищна възраст.

City High School

За деца 9-12 клас

Програма City High School е за гимназиални ученици, които се обучават по учебната система Solutions на Oxford University Press с акцент върху развиването на комуникативните способности чрез многобройни упражнения за разговор. Проверката на писмено заучените думи се извършва с диктовки, подбрани според съответното ниво. Систематично комбинирани упражнения за развиване на 4те основни умения – четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене. Интензивно усвояване на съвременната лексика. Дискусионни часове, които, чрез възпроизвеждане на реални ситуации, имитират автентичния английски разговор. Упражнения за интонация и произношение. Засилен игрови елемент, който провокира мисленето на английски език. Системата дава стабилна граматична подготовка за академичните нива на сертификатите на Кеймбридж.

City Juniors

За деца 2-4 клас

Програмата City Juniors е за най-малките ученици, които се обучават по системата Family and Friends на Oxford University Press.. Тя включва занимателни текстове, игри, песни, практически и разговорни часове. Уроците са разпределени тематично, чрез коeто се изгражда началната база на основните понятия в английския език + задължително въвеждане на транскрипция и азбука. Диалозите спомагат за въвеждането на децата в комуникацията, с която се развива способността им да общуват свободно. Занимателните упражнения за слушане развиват умението слушане с разбиране, с помощта на които те свикват с мелодиката и интонацията на английския език.

City Adults

За възрастни

Програмата City Adults е разработена специално за възрастни, които желаят да учат английски език.
Вероятно искате да знаете какво включваме в категорията възрастни? Имаме предвидтези от Вас, които вече не ходят на училище. Това са курсовете за студенти, за хора в пенсия, за домакини, за тези, които работят и за безработни.
Курсовете за възрастни в City School предлагат гъвкави схеми на обучение, чрез които Вие избирате времето и интензивността на курса!

City Teens

За деца 5-8 клас

Програмата City Teens работи по учебната система English Plus на Oxford University Press, съобразена с интересите на съвременните тийнейджъри. Съдържа фото-разкази, проекти и съвременни поп хитове, с помощта на които лесно се усвоява практическият английски език. Специалните комуникативни упражнения стимулират дискусиите и спомагат за усвояване на фразовите глаголи. Текстовете представят съвременната английска и американска лексика. Проектите стимулират себеизявата и провокират креативното мислене на английски език. Акцентира се върху комуникацията чрез устни диалози в групи. Системата предлага и специални упражнения за слушане, както и преговорни разделни тестове, чрез които се затвърждава наученото и се допълва основата.

+359 888 170 018

Светлин Видев

roschool@abv.bg